Z natury ekologiczni . . .

Forum Ekologiczno-Edukacyjne

CELE i MISJA

Celami stowarzyszenia są

1. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa.
3. Uczynienie z edukacji filara działań proekologicznych na różnych płaszczyznach.
4. Promocja i popieranie proekologicznych inicjatyw i zdrowego stylu życia.
5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochroną środowiska.
6. Współpraca z organami administracji w zakresie edukacji i ochrony środowiska, propagowanie edukacji informatycznej, w szczególności połączenie jej z popularyzacją zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu internetu.
7. Tworzenie sieci poprzez edukację językową i informatyczną.

Ale nie tylko! 

Copyright (c)2010 Forum Ekologiczno-Edukacyjne | Design by Vanero