Z natury ekologiczni . . .

Forum Ekologiczno-Edukacyjne

PROJEKTY

Nasze dotychczasowe projekty:

Rok 2015 "Projekt OMEGA" - obszar: Zalew Zegrzyński

Rok 2009 "Inicjowanie edukacji ekologicznej uczniów poprzez wykorzystanie zajęć w terenie na ścieżkach edukacji ekologicznej w parkach i rezerwatach".

Rok 2008 "Poprawa świadomości mieszkańców gmin położonych na obszarze zlewni rzek Węgierki i Orzyca w zakresie gospodarowania odpadami w celu poprawy sanitacji terenu". 

Rok 2006 "Identyfikacja i objęcie ochroną prawną obszarów wodno-błotnych w celu zachowania bioróżnorodności".

Rok 2004 "Ustalenie sieci ekologicznej dla regionu w nawiązaniu do Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL".

Rok 2001 "Szlakami rezerwatów Puszczy Zielonej (Kurpiowskiej) - Poznajemy osobliwości przyrodnicze" 

Copyright (c)2010 Forum Ekologiczno-Edukacyjne | Design by Vanero